ของมือสองออนไลน์

ช่วงก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถซื้อ-ขายของมือสองที่ตลาดได้ตามปกติ ทำให้มีไม่น้อยที่เลือกจะไปช้อปออนไลน์แทน แต่การซื้อของมือสองออนไลน์ก็ควรเลือกซื้อกับร้านที่น่าเชื่อถือ เพราะสินค้ามือสองนั้นจะมีความละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดของสินค้ามากกว่ามือหนึ่ง เช่น ของสภาพกี่เปอร์เซ็นต์ มีตำหนิหรือไม่ ยังใช้งานได้ดีหรือไม่ เป็นของแท้หรือเทียม เป็นต้น สำหรับแหล่งชอบปิ้งสินค้ามือสองที่น่าสนใจจะมีดังนี้ 1) Thaisecondhand.com...