ตู้ล้อเลื่นเหล็ก

ตู้ลิ้นชักเหล็กมือสองแบบมีล้อเลื่อน ราคา 1,290 บาท รายละเอียดสินค้า ขนาด ความกว้าง 39 x ลึก 50 เซ็นติเมตร  x ความสูงรวมล้อ...